Videoyu oynat

PAYLAŞ

Ankara Kent Konseyi

Ankara Kent Konseyi, Başkent Ankara’da bir kentsel katılım platformu olarak kentlilerin aidiyet ve sahiplenme duygudaşlıklarının geliştirilmesi, diyalog ve hoşgörünün yaygınlaştırılması için önemli bir çalışmalar yürütüyor.

Kent konseyi, kent yönetiminin katılımcı hale getirilmesi amacına yönelik olarak çalışmalarını sürdürecek, çok uzun bir süredir bu konuda geride kalan Ankara kentinde, işbirliği, eşgüdüm ve müzakere temelinde katılımcı yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi konusunda çalışmaya devam edecek.

Kent konseyinin kurumsal paydaşların ötesinde kentli, apartman, site, sokak, mahalle ve semt düzeyinden başlayarak aşağıdan yukarıya inşa edilecek bir katılımcı sürecin kurulması için ise 1800 Bileşeni, 28 Çalışma grubu, 5 Meclisi ve 400 üyesiyle çalışmalarını sürdürüyor.    Schedule a Visit